Biuro Rachunkowe Lange

telefon: 601 665 573
Siedziba biura

ul. Ostrowskiego 30
(III piętro, lokal 343)
Wrocław, 53-238

Działamy już od 10 lat!

Stopa podatkowa

Skala podatkowa w 2015 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi:
do 85.528 zł18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
ponad 85.52814.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł
Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ze zm.).

Kwota wolna od podatku w 2015 r. wynosi 3.089 zł (a po uwzględnieniu zasad zaokrąglania wynikających z art. 63 Ordynacji podatkowej – 3.091 zł)

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych
okres obowiązywania: od 01-01-2015 do 31-12-2015
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r. dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody za 2014 r. wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Wyrażoną w euro wielkość przelicza się na walutę polską po średnim kursie, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września 2014 r., który wyniósł:  4,1138 zł/euro, zgodnie z tabelą kursów NBP z dnia 30 września 2014 r.

Kwota zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r. wynosi zatem:

(1.200.000 euro x 4,1755 z/euro) = 5 010 600 zł.

Podstawa prawna:

1) Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.);
2) Art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).

Najniższe wynagrodzenie w roku 2015

1750 zł

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2015

Dlaczego my?

Poznaj powody, dlaczego warto nam zaufać!

Pobierz ofertę w PDF (2.2 MB)