Biuro Rachunkowe Lange

telefon: 601 665 573
Siedziba biura

ul. Ostrowskiego 30
(III piętro, lokal 343)
Wrocław, 53-238

Oferta

Usługi księgowe

Księga Przychodów i Rozchodów - optymalny wybór dla małej firmy.

Ryczałt - najprostsza forma rozliczeń.

Pełna księgowość - to pełna kontrola nad finansami firmy.

Różnorodne doświadczenie – od osób fizycznych po spółdzielnie oraz spółki akcyjne.

Kompleksowa obsługa – od planu kont po bilans.

 

Kadry i płace

Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej Płace  

Od przygotowania umów o pracę, sporządzenia umów o dzieło i umów zleceń, poprzez rozliczanie pracowników z wykorzystywanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, po rejestrację pracowników i członków ich rodzin w ZUS, sporządzanie i wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa.

Od naliczania wynagrodzeń pracowników stosownie do postanowień umów, przepisów prawa, regulaminów pracy i wynagradzania poprzez sporządzanie list płac, zbiorówek i przelewów oraz sporządzenie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji po wystawienie zaświadczeń o zarobkach, przygotowanie druków RMUA i sporządzanie i przesyłanie do właściwego Urzędu Skarbowego miesięcznych deklaracji podatkowych.

Szerokie doświadczenie z zakresie kadr i płac pozwala nam świadczenie Państwu kompleksowych usług zarówno z zakresu kadr jak i płac. Ponadto wieloletnie kontakty z zróżnicowanymi klientami pozwalają nam traktować każdego klienta indywidualnie i wyszukiwać dla niego najlepsze i skuteczne rozwiązania z zakresu kadr i płac.


Doradztwo w sprawach podatkowych i księgowych

Pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania.

Sporządzanie sprawozdań dla GUS.

Rozliczanie klientów indywidualnych z osiągniętych dochodów.

Kontrola rozrachunków.

   

Outsourcing usług księgowych

Przygotowywanie raportów i sprawozdań na potrzeby zarządu.

Przejęcie odpowiedzialności za prawidłowy obieg dokumentów księgowych.

Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości.

Przygotowywanie oraz modyfikacja planu kont, dostosowując go do wymogów standardów sprawozdawczych, wymogów controllingu oraz prawa podatkowego.

Przejęcie odpowiedzialności za kontakty z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP).

Przejęcie odpowiedzialności za prawidłowość rozliczeń podatkowych.

Pobierz ofertę w PDF (2.2 MB)